Lidt om min baggrund

Min introduktion til branchen er 15 år i klassisk, moderne- og showdans, hvor jeg bl.a. var tilknyttet et udenlandsk dansekompagni med optræden hovedsageligt i USA. Tilbage i Danmark var det min medvirken i forskellige musicals, film og TV som blev min videre løbebane.

Dansen førte mig videre over i lærerrollen med uddannelsen som mensendieckpædagog.

Udover undervisning af privatelever har jeg undervist 11 år på Dansk Mensendieck Skole, givet adskillige kurser og workshops i korrekt brug af kroppen for bl.a. Dansk Skuespiller Forbund, Dansk Management Center, Roskilde-og Køge Amtssygehuse, Arbejdsministeriet og Det fynske musikkonservatorium samt holdt foredrag / demonstration på flere fysioterapeutklinikker.
I de senere år har jeg virket som ergonomisk konsulent i flere forskellige firmaer i og udenfor København.